Regulamin Rekolekcji dla kobiet 2020

Regulamin Rekolekcji Akademii Rozwoju Talentów

Niniejszy Regulamin obowiązuje na wszystkie rekolekcje prowadzone przez Akademię Rozwoju Talentów

§1. Postanowienia ogólne

Określenia „ART”, „Organizator" - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznaczają Akademię Rozwoju Talentów.

ART prowadzona jest w wielu różnych miastach.

ART prawnie i finansowo reprezentowana jest przez Fundację „SMS z Nieba”.

Działalność ART prowadzona jest z błogosławieństwem hierarchów Kościoła katolickiego – biskupów diecezjalnych, bądź proboszczów miejsca.

Skład ekipy prowadzącej rekolekcji ustalany jest przez Dyrektora ART i nie musi być stały.

Informacje o rekolekcjach (m.in. terminy, lokalizacje, koszty, wymogi, wyżywienie, noclegi) podane są indywidualnie dla każdych rekolekcji pod adresem: http://rozwijajtalenty.pl

Akceptując ten Regulamin akceptujesz również indywidualne informacje o Rekolekcjach podane pod wskazanym adresem.

 

§2. Uczestnik kursu

Uczestnikiem rekolekcji może być dowolna osoba, która:

akceptuje niniejszy Regulamin

jest pełnoletnia

jest uczestnikiem zajęć ART

O zakwalifikowaniu zgłoszenia na rekolekcje decyduje Organizator na podstawie informacji udzielonych przez zgłaszającego. W szczególnych przypadkach Organizator może zastosować inne kryteria kwalifikacji lub jej braku.

Uczestnikiem staje się osoba, która dostała pisemne (e-mailowe) potwierdzenie swojego uczestnictwa da danych rekolekcjach.

 

§3. Płatności

Wysokość opłaty Uczestnika podana jest na karcie informacji dla każdych rekolekcji indywidualnie. (Regulamin §1 pkt 6).

Po uzyskaniu dokonaniu wpłaty za uczestnictwo nie ma możliwości uzyskania zwrotu. Przechodzi ona na cele ewangelizacyjne określone przez statut Fundacji „SMS z Nieba”.

Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni od momentu akceptacji zgłoszenia przez Organizatora.

Przy niektórych rekolekcjach istnieje możliwość płatności ratalnej. W takim przypadku informacja umieszczana jest w opisie rekolekcji lub informacji mailowej (Regulamin §1 pkt 6)

 

§4. Wyżywienie

W opłacie za Rekolekcje ujęta jest kwota wyżywienia.

Nie ma możliwości samodzielnego gotowania, przygotowania posiłków.

 

§5. Noclegi

Organizator zapewnia Uczestnikowi nocleg w czasie trwania Rekolekcji.

Lokalizacja noclegów zależna jest od lokalizacji Rekolekcji.

O przydziale do pokoi decyduje Organizator lub jest to zależne od ośrodka.

Pokoje są zróżnicowane ze względu na płeć uczestników.

Pokoje są kilkuosobowe. Łóżka są pojedyncze oraz podwójne.

Organizator nie gwarantuje pokoi małżeńskich. Jeśli jednak warunki w danej lokalizacji na to pozwalają to taki pokój zostanie przydzielony.

 

§6. Zasady uczestnictwa w Rekolekcjach

Na Rekolekcjach przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora.

Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich. Nie zapraszamy osób z zewnątrz.

Nie przyjmujemy osób, które mają zamiar przyjechać później lub wyjechać w trakcie trwania Rekolekcji.

Należy brać udział w każdym punkcie programu, nie spóźniać się, nie zmieniać przydzielonych grup.

 

§7. Ustalenia końcowe

W sprawach niekreślonych w niniejszym Regulaminie, głos decydujący ma Dyrektor ART.

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może prowadzić do:

nie przyjęcia osoby na Rekolekcje

usunięcia z listy uczestników w trakcie trwania Rekolekcji