dr Iwona Zielonka

Moim powołaniem i pasją jest ewangelizacja, w którą jestem zaangażowana od 1991 r. W wieku 21 lat oddałam całe moje życia Jezusowi, wtedy też usłyszałam wezwanie, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi.

Od  1999 r. tym „krańcem ziemi” jest ziemia mazowiecka, w której doświadczam szczególnego prowadzenia przez Miłosiernego Jezusa, który wzywa mnie i wspólnotę, byśmy czynili rzeczy niemożliwe… On sam je czyni. Ufamy Jego Miłości.

Jestem doktorem teologii z zakresu biblistyki, specjalistą nauk o rodzinie oraz specjalistą Public Relations (SGH). Wykładam Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, mariologię biblijną oraz zagadnienia związane z nową ewangelizacją

Na co dzień pracuję jako Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej (od 2011), założyciel i dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty.