Barbara Dzięcioł

Jestem żoną i mamą, z zamiłowania i z zawodu nauczycielem przedmiotów humanistycznych i artystycznych. Duchowo wzrastam m.in. we Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Niepokalana” w Górce Klasztornej.

Dzięki Formacji Kobiet na nowo kształtuję swoją kobiecość, doskonalę  relacje z Panem Bogiem, z sobą samą i  z innymi ludźmi, poznaję nowy styl  życia. Dlatego zapraszam również Ciebie  do wspólnego odkrywania prawdy, dobra i piękna.