Formacja małżeństw

Kiedy dwoje stają się jednym to dopiero zaczyna się niesamowita wspólna przygoda, pełna pasji i wyzwań. Małżeństwo chrześcijańskie odkrywa w sobie wciąż nowe tereny, jest rozognione Duchem Świętym i biegnie do przodu, rozwija się i nie zatrzymuje w miejscu wydając pełne kiście owoców. Chrześcijańskie małżeństwo żyje pełnią.

Słuchanie Boga

We współczesnym świecie jedno z najtrudniejszych doświadczeń życia duchowego to umiejętność słuchania Pana Boga. Zajęcia prowadzone są na podstawie dokumentów Kościoła katolickiego, pism mistyków oraz współczesnych ludzi potrafiących rozeznawać „Jego język”. Celem tego kierunku jest nabycie umiejętności permanentnego słuchania Boga, które pozwoli też na odczytywanie Jego działania w życiu codziennym.

Szkoła Modlitwy

Na zajęciach ukazywane są różne rodzaje modlitwy, które mają doprowadzić do umiejętności relacji z Panem Bogiem. Nacisk kładziony jest na modlitwę serca oraz umiejętność stawiania Panu Bogu pytań i rozumienia „Jego języka”, którym mówi On do człowieka.

Formacja Mężczyzn: Wojownik, Przywódca, Skała

Zapraszamy na zajęcia formacyjne dla mężczyzn podczas których będziemy pracować m.in. nad powołaniem, tożsamością i cechami mężczyzny jakiego stworzył Bóg. Będziemy rozwijać również naszą męską relacje z Bogiem.

Warsztaty Uwielbienia

Modlitwy uwielbienia uczymy się przede wszystkim od Jezusa, który oddaje chwałę Ojcu i raduje się w Duchu Świętym. W tej szczególnej formie modlitwy całego Kościoła liczy się otwarte i dziecięce serce, które spontanicznie wyraża swoje przywiązanie do Boga.

Zarządcy Dóbr Bożych

Jezus powiedział, że „ostatni będą pierwszymi” (Mt 20,16) oraz „nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć innym” (Mt 20,28). Wizja przyszłości, o której mówił nie zawsze była w pełni rozumiana, ale dawała nadzieję i zachęcała do zmiany.

Ewangelizatorzy

„Wstań i idź” (Dz 8,26) – te słowa usłyszał Filip od anioła Pańskiego. Te słowa dotyczą każdego z nas. Bóg nie chce, abyśmy siedzieli na przysłowiowej kanapie, ale pragnie naszego rozwoju. Bóg chce, aby Jego słowo było głoszone na całym świecie, w każdym zakątku. On pragnie, aby Ewangelia „biegła”.

Akademia Rozwoju Talentów

prowadzona jest przez Fundację SMS z Nieba

ul. Chrobrego 7, 75-063 Koszalin

REGON: 321424220
NIP: 6692520108
KRS: 0000475218

www.smsznieba.pl

Kontakt

Sekretariat: pon - pt, godz. 15-20