Formacja Kobiet: Ezer Kenegdo

Nadszedł czas na „BOŻE KOBIETY”, prawdziwe Córki Boga, które swoim życiem, powołaniem, słowem, gestem i niezwykłym sercem przepełnionym czułością będą świadkami dla świata mocy Boga i piękna kobiecości.

Czytając Słowo Boga doświadczyłam nie tylko Jego miłości, ale przede wszystkim tego, że On chce konkretnie mnie - KOBIETĘ - kształtować i wychować na Córkę Boga. Bóg chce, by każda z nas mogła odkryć swoje niezwykłe powołanie, by świadczyć o Nim nie tylko jako chrześcijanka, ale kobieta, która spotkała Boga i to spotkanie przemieniło całe jej życie. W Biblii czytałam o wielu wspaniałych kobietach. Ich życie, słuchanie Boga, misja ogromnie mnie zachwyciły i pokazały, że ich sposób myślenia, problemy z którymi się borykały i trudności, których doświadczały, są bardzo podobne, jeśli nie takie same, jak dziś. Odkryłam, że kobieta ma do spełnienia wielką misję ukazywania miłości Boga w różnych przejawach codzienności, w jakiej żyjemy.

A co na to uczestnicy?

Formacja dla kobiet pomogła mi odkryć moją misję i otworzyć się na Bożą miłość. Dzięki formacji umocniłam się w swojej roli towarzyszki, zaczęłam bardziej przyglądać sobie i utwierdziłam się w swoim postępowaniu, które do tej pory często było intuicyjne.

Agnieszka Pabjańczyk

Formacja Kobiet zmieniła patrzenie na moją kobiecość, na towarzyszenie Bogu, mężowi, dzieciom i innym ludziom. Umiejętności krasomówcze prowadzącej ułatwiały przyswajanie wiedzy i sprawiały, że te 1,5 godziny było czasem pełnym humoru, refleksji i modlitwy. Bardzo cenne były dla mnie świadectwa innych kobiet, które postanawiały towarzyszyć w formacjach innym kobietom. Całość formacji polecam każdej kobiecie w każdym wieku. Ja w tym roku kończę 40 lat i tym pełniej, po tej formacji, wchodzę w kolejne lata mojego życia z Bogiem.

Małgorzata Goławska

Formacja Kobiet dała mi obraz Kobiety, jaką Bóg chce żebym była dla budowania Królestwa Bożego. W trakcie jednego ze spotkań, Bóg przez prowadzącą przypomniał mi, że na chrzcie otrzymałam imię "Bóg mą potęgą". W trakcie modlitwy na spotkaniu na temat misji, którą każdy człowiek indywidualnie ma do wykonania w życiu, otrzymałam imię (misję) Obecność Boga. Teraz wiem, w jaki sposób mam dążyć do świętości.

Elżbieta Gniazdowska

Formacja kobiet wg. mnie winna być obowiązkowym przedmiotem w szkole średniej. Choć mam 65 lat te zajęcia wiele mi dają. Dzielę się z innymi kobietami pozyskaną wiedzą.

Marianna Kaczorowska

Formacja Kobiet zmieniła moje podejście do męża, zaczęłam dostrzegać jego potrzeby i akceptować odmienność w myśleniu. Pokazała mi jak być towarzyszką życia nie tylko dla męża, ale także dla innych mężczyzn, kobiet, dzieci. Staram się to wprowadzać w czyn i widzę, jak owocuje w moim życiu. Niezapomniana lekcja kobiecości dla każdej z nas.

Monika Rola

Akademia Rozwoju Talentów

prowadzona jest przez Fundację SMS z Nieba

ul. Chrobrego 7, 75-063 Koszalin

REGON: 321424220
NIP: 6692520108
KRS: 0000475218

www.smsznieba.pl

Kontakt

Sekretariat: pon - pt, godz. 15-20