title_609cdf563983a1803701831620893526

"Patris Corde - Jak On to wszystko ogarnął?"

Rekolekcje Akademii Rozwoju Talentów 2021

prowadzi: ks. dr Jose Maniparambil

telefon kontaktowy w/s dostępu do transmisji rekolekcji 
TYLKO DLA OSÓB ZGŁOSZONYCH PRZEZ FORMUALRZ
537-466-025
(godz. 14:00-18:00)

Informujemy, że ze wzgledu na specyfikę rekolekcji
i konieczne wcześniejsze przygotowanie,
dołączenie do rekolekcji "na ostatnią" chwilę nie jest możliwe.
Prosimy nie przesyłać tego typu próśb.
Image
Święty Józef - mąż, ojciec, cieśla, powiernik Bożych tajemnic. Jego opiece powierzono dwa najcenniejsze skarby: Matkę, która nosiła w swoim łonie Mesjasza i Dziecko, które było obiecanym Zbawicielem świata. Biblia nie zawiera ani jednego jego słowa, ale za to dość szeroko opisuje jego działania, w tym wielkie posłuszeństwo Bogu. Jego życie jest niezwykle inspirujące, na co uwagę zwrócił Papież Franciszek z okazji 150 rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego w Liście apostolskim Patris Corde. W czasie rekolekcji będziemy odnajdywać odpowiedzi na pytania:

  • Jak słuchać Boga, rozeznawać Jego wolę i mieć pewność jej pełnienia?
  • Jak uczestniczyć w Bożych dziełach, poprzez swoje dary, umiejętności i talenty?
  • Jak odnaleźć swoją misję w Kościele wypełniając swoje powołanie?
  • W jaki sposób nie przeszkadzać mężczyznom pełnić ich rolę w Kościele?
  • W jaki sposób wychowywać dzieci, by szły drogą Bożą i były zaangażowane „w sprawy Boga Ojca”?
  • Jak nie tracić wiary w trudnościach, przeciwnościach i nagłych zmianach sytuacji życiowych, czy życiowego zamętu? 
Tego będzie nas uczył święty Józef, który był umiłowanym, czułym posłusznym, przyjmującym ojcem, z twórczą odwagą, pracowitym a jednocześnie zawsze ukazującym Osobę Boga. 

Rekolekcje poprowadzi dla nas o. Jose Maniparambil, biblista, rekolekcjonista, duszpasterz, posiadający niezwykłą umiejętność przedstawiania spraw trudnych, niekiedy zawiłych, w sposób jasny, prosty i oczywisty, a jednocześnie głęboki i zaskakujący. Będziemy mierzyć się z wieloma zagadnieniami, przez co jak ufamy po tym czasie rekolekcji pozostaniemy przemienieni mocą Bożą i zdumieni planami Boga względem nas. 
Info

Termin:

26-28 lutego 2021r.

 

Dla kogo?

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich osób które uczestniczą w dowolnych zajęciach Akademii Rozwoju Talentów oraz dla osób które teraz nie uczestniczą, ale uczestniczyły w przeszłości w naszych zajęciach formacyjnych.

 

Forma rekolekcji

Ze względu na pandemię, rekolekcje mają formę internetową.

Materiały będą dostępne do ponownego obejrzenia do końca marca 2021 r.

 

Rekolekcje poprowadzi

ks. Jose Maniparambil

  

Koszt:

Pragniemy, aby finanse nie były przeszkodą w uczestniczeniu. Jednocześnie, do przeprowadzenia rekolekcji zaangażowanych jest ponad 15 osób - nagłośnienie, transmisja, wyżywienie czy przenocowanie zaproszonych do posługi osób.

Pomimo wielu kosztów do pokrycia, najwyższym priorytetem jest dla nas, aby każdy uczestnik formacji ART mógł uczestniczyć w rekolekcjach, nawet jeśli nie może wesprzeć finansowo organizacji rekolekcji. Dlatego proponujemy następujące formy "kosztu" do wyboru:

  • tylko modlitwa (przynajmniej 1 część różańca - 5 tajemnic)
  • modlitwa + ofiara pieniężna
  • tylko ofiara pieniężna

Tak więc jeśli nie możesz uczestniczyć w pokrywaniu kosztów rekolekcji to wybierz samą modlitwę.

Sposób wparcia rekolekcji wybierany jest w formularzu zapisów. Można go zmienić w późniejszym czasie. 

Intencja modlitwy: "O dobre owoce rekolekcji dla wszystkich uczestników".

Dość optymistycznie spodziewamy się sporej ilości uczestników i na tej podstawie szacujemy, że średnia wpłata ok. 100 zł pozwoli pokryć większość kosztów rekolekcji. I choć taką kwotę sugerujemy to pamiętaj, że sam/sama decydujesz o tym i w jaki sposób wesprzesz pokrycie tych wspólnych kosztów.

 

 

 

Zapisy:

Maksymalnie do 22 lutego 2021 r. 

Uwaga: Do udziału w rekolekcjach wymagane jest przygotowanie (o czym dalej). Dlatego zapisanie w późniejszym terminie praktycznie uniemożliwi rzetelne przygotowanie się do rekolekcji.

 
Wymagane przygotowanie do rekolekcji:

Po zapisaniu się na rekolekcje przez formularz i dopełnieniu zobowiązania wybranej formy wsparcia (modlitwa lub ofiara pieniężna) otrzymasz od nas dostęp do materiałów, na podstawie których przygotujesz się do rekolekcji (materiały będą dostępne od 01.02.2021r.). Jest to List Apostolski "Patris Corde" papieża Franciszka oraz pytania pomocnicze, które pomogą w przygotowaniu. 

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE 22 lutego 2021

Prowadzący – o. Jose Maniparambil

Urodził się w Indiach, jest kapłanem diecezjalnym. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Calicut w Kalkucie, a tytuł doktora nauk biblijnych w Instytucie Papieskim im. św. Piotra w Bangalore, w Indiach. Obecnie jest profesorem wizytującym wiele instytutów w Indiach i za granicą oraz głosi rekolekcje i konferencje w wielu krajach. Jest założycielem i dyrektorem Biblia Academy (www.bibliaa.in).

Image
Plan godzinowy
Piątek (26.02.2021)
17.00 - Eucharystia
18.00 - przerwa
19.00 - konferencja ojca Jose
21.00 - zakończenie dnia
 
Sobota (27.02.2021)
09.00 - modlitwa poranna
09.30 - konferencja ojca Jose
11.00 - przerwa
12.00 - Konferencja ojca Jose
13.30 - przerwa
15.15 - Eucharystia
16.45 - przerwa
17.30 - konferencja ojca Jose
19.00 - przerwa
20.00 - modlitwa wieczorna
 
NIEDZIELA (28.01.2021)
09.00 - modlitwa poranna
09.30 - konferencja ojca Jose
11.00 - przerwa
12.00 - konferencja ojca Jose
13.30 - przerwa
14.00 - Eucharystia
15.15 - zakończenie rekolekcji 

 

Napisy końcowe

 

organizator rekolekcji
Akademia Rozwoju Talentów
Fundacja SMS z Nieba

 

prowadzący
o. Jose Maniparambil

 

tłumacz
Katarzyna Polak

 

realizacja transmisji
Dobre Media Nowej Ewangelizacji

 

realizacja dźwięku
Michał Głodowski

 

posługa muzyczna
Magdalena Plucner
Kuba Bartkowiak
Joanna Kopczyńska
Jakub Kopczyński

 

biuro, kontakt
Magdalena Grajewska
Magdalena Halak

 

zaplecze informatyczne:
Leszek Tarasewicz
Joanna Nowak

 

wujek "Dobra Rada"
Leszek Tarasewicz