fbpx

Witamy na stronie zapisów

na zajęcia formacyjne w Warszawie 2022/23

Zaczynamy

Podstawowe informacje o formacji.

Koszty

Darmowe zajęcia, podręczniki, kaucje.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Formularz zapisów

Najczęściej zadawane pytania.

Kierunki formacji

W roku akademickim 2022/23,
zapraszamy na stacjonarne zajęcia formacyjne w Warszawie:
Formacja Kobiet EZER KENEGDO
Formacja Kobiet EZER KENEGDO
Formacja Małżeństw
Szkoła Słuchania Boga
Zarządcy Bożych Dóbr
Warsztaty Modlitwy Uwielbienia
Szkoła Modlitwy Osobistej
Posługa Modlitwy Charyzmatycznej
Formacja Ewangelizatorów
Posługa Słowa

Zajęcia formacyjne

Zajęcia odbywaja się w cyklu 9 comiesięcznych zjazdów w trybie akademickim, tj. od października do czerwca. W trakcie jednego roku akademickiego można ukończyć jeden poziom danego kierunku. Można wybrać więcej niż jeden rodzaj zajęć formacyjnych. Należy zwrócić uwagę na to, aby wybrane zajęcia nie kolidowały ze sobą (zobacz plan).
Długość spotkania formacyjnego to 90, 120 lub 240 minut - zależnie od kierunku i poziomu. Większość zajęć trwa 90 minut.

Biblijny Kurs Finansowy przewiduje 2 dodatkowe spotkania on-line, których terminy ustala się z uczestnikami już w trakcie trwania kursu oraz konferencję wstępną (również w formie on-line) 6 września o godzinie 20:00.

Poziomy

Konkretne kierunki mają  od 1 do 4 poziomów. 
W ciągu jednego roku formacyjnego realizowany jest jeden poziom. 
Każdy poziom jest samodzielną jednostką formacyjną, która przynosi konkretne korzyści w rozwoju osobistym. Dlatego nie trzeba realizować wszystkich poziomów danego kierunku. Można skorzystać nawet tylko z jednego czy dwóch poziomów.
Formacje danego kierunku zawsze zaczynamy od pierwszego poziomu i po jego ukończeniu możemy przejść na kolejny.

Harmonogram i lokalizacja zjazdów

W roku akademickim 2022/23 zjazdy w Warszawie odbywać się będą w poniższych terminach.
Zajęcia będą prowadzone w Liceum Sióstr Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137.

 • 21 - 23 października 2022
 • 11 - 13 listopada 2022
 • 2 - 4 grudnia 2022
 • 13 - 15 stycznia 2023
 • 10 - 12 lutego 2023
 • 10 - 12 marca 2023
 • 31 marca - 2 kwietnia 2023
 • 12 - 14 maja 2023
 • 2 - 4 czerwca 2023

Grupa Biblijnego Kursu Finsowego ma dodatkową tzw. konferencję wstępna, która odbędzie się 14 października (piątek) o godzinie 20:00 ON-LINE.

Podręczniki

Podręcznik to świetna pomoc w formacji. Zawiera dodatkowe treści oraz zadania, które skutecznie pomagają w osobistej formacji nie tylko na zajęciach, ale również pomiędzy comiesięcznymi spotkaniami.
Image
Niezależnie od wybranej formy (kaucja lub opłata), każdy Uczestnik sam pokrywa koszt podręcznika do kierunku. 
Lista kierunków, do których jest przewidziany i wymagany podręcznik:
 • Formacja Kobiet poziom I - podręcznik 50zł
 • Formacja Kobiet poziom II - podręcznik 35 zł
 • Formacja Kobiet poziom III - podręcznik 50 zł
 • Formacja Kobiet poziom IV - podręcznik 50 zł
 • Zarządcy Dóbr Bożych poziom I - podręcznik 50 zł
 • Zarządcy Dóbr Bożych poziom II - podręcznik 50 zł
 • Zarządcy Dóbr Bożych poziom III – podręcznik 50 zł
 • Biblijny Kurs Finansowy - pakiet materiałów ok. 50zł

Ideały vs koszty

Idea darmowego dostępu do formacji

Ideą, która nam przyświeca od początku naszej działalności jest umożliwienie darmowego dostępu do zajęć formacyjnych.
Prowadzenie zajęć formacyjnych wiąże się jednak z dużymi kosztami organizacyjnymi, którymi są m.in dojazdy, wynajmy sal, szkolenia prowadzących, tworzenie i udoskanalanie programów formacyjnych i podręczników, koszty administracyjne, zaplecze techniczne czy zatrudnienie kadry.

Jak więc z tymi kosztami uczestnika?

Mając na uwadze ideę darmowego dostępu do formacji i jednocześnie konieczność pokrycia w.w. kosztów, proponujemy pełną dobrowolność w pokrywaniu kosztów. Możesz uczestniczyć zupełnie za darmo. Jeśli chcesz pokryć koszt swojego udziału - możesz to zrobić wg własnego uznania. Możesz też dofinansować koszt innej osobie. Wszystko zależy od Ciebie.

Powyższe rozwiazanie realizujemy dając do wyboru 2 opcje:

 1. Kaucja bez opłaty (darmowo)
  Nie płacisz żadnej wymaganej opłaty. Możesz uczestniczyć w zajęciach zupełnie za darmo, ale pod pewnymi warunkami, takimi jak Twoja  frekwencja i przygotowanie do zajęć (odrobione prace domowe, praca z podręcznikiem jeśli jest). 
  Wpłacasz kaucję, którą możesz w całości odzyskać po ukończeniu roku formacyjnego.
  Wysokość kaucji: 200 zł za pierwszy kierunek, 100 zł za każdy kolejny.

  Zasady zwrotu kaucji:
  • 100% kaucji, gdy nie opuścisz żadnych zajęć
  • 50% kaucji, gdy opuścisz tylko jedne zajęcia
  • utracisz całą kacuję w przypadku dwóch nieobecności
  • 3 spóźnienia dłuższe niż 5 minut liczą się jako jedna nieobecność
  • 2 nieprzygotowania do zajęć liczą się jak jedna nieobecność
  • nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim nie powoduje utraty kaucji
 2. Opłata bez kaucji (płatnie)
  Chcesz samodzielnie pokryć koszty swojej formacji i decydujesz się na wpłatę. Koszt udziału w jednym kierunku formacji to 350 zł rocznie. W tym przypadku jesteś zwolniony/a z wpłaty kaucji.

Pytania i odpowiedzi

Na ile kierunków mogę się zapisać?
Możesz zapisać się na dowolną ilość kierunków, o ile wybrane zajęcia nie kolidują ze soba w planie.
Natomiast zachęcamy do tego, aby rozważnie wybierać ilość kierunków. Formacja zakłada zaangażowanie również pomiędzy zjazdami. Praktyka pokazuje, że osoby, które wybierają więcej zajeć mają trudność z realizacją programów.
Optymalna ilość wybranych zajęć to 2-3 kierunki.

Plan zajęć

PIĄTEK

Capitals
17:00 - 18:30
Posługa Słowa
poziom 2
18:00 - 19:30
Zarządcy Bożych Dóbr
poziom 4
Biblijny Kurs Finansowy
grupa C

SOBOTA

Capitals
08:00 - 09:30
Biblijny Kurs Finansowy
grupa A
Posługa Modlitwy Charyzmatycznej
poziom 3
Formacja Ewangelizatorów
poziom 1
Zarządcy Bożych Dóbr
poziom 2
09:40 - 11:10
Zarządcy Bożych Dóbr
poziom 1
Posługa Modlitwy Charyzmatycznej
poziom 1
Formacja Ewangelizatorów
poziom 2
Warsztaty Modlitwy Uwielbienia
poziom 3
11:20 - 12:50

Formacja Kobiet
poziom 1
(fundament)

Posługa Modlitwy Charyzmatycznej
poziom 2
Szkoła Modlitwy
poziom 1
13:00 - 14:15
EUCHARYSTIA
14:20 - 15:50

Zarządcy Bożych Dóbr
poziom 3
do godz. 16:20

Biblijny Kurs Finansowy
grupa B
Szkoła Modlitwy
poziom 2

Warsztaty Modlitwy Uwielbienia
poziom 1
do godz. 18:00

Formacja Kobiet
poziom 2
(dawny rok 1)

16:00 - 16:20
Słuchanie Boga
16:20 - 16:30
 16:30 - 16:40

Formacja Kobiet
poziom 4
(dawny rok 3)
godz. 16:30 - 18:30

16:40 - 17:30

Formacja Małżeństw
poziom 1
godz. 16:40 - 18:10

17:30 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 - 18:30

NIEDZIELA

Capitals
08:30 - 09:30

Warsztaty
Modlitwy
Uwielbienia
poziom 2

09:30 - 11:00
Formacja Małżeństw
poziom 2
11:00 - 12:30

Formularz zapisów

Rekruacja na rok 2022/23 zzostała zakończona.

Kontakt

 • tel.: (+48) 533-067-978

 • email: sekretariat@rozwijajtalenty.pl

Wsparcie / darowizny

Search