fbpx

Zajęcia biblijne z Ewangelią wg Św. Marka

EFFATHA

poziom: 1
czas trwania: 9 spotkań po 2 godziny + praca własna
   

Czego się nauczysz

  • Jak śmierć osoby opuszczonej przez Boga (Mk 15, 34) może być dobrą nowiną dla ludzkości (Mk 1, 1)?
  • Teologiczna struktura Ewangelii Marka.
  • Ewangelia Marka jako dramat pasyjny.
  • Ewangelia Marka jako duchowa podróż Piotra w trzech etapach.
  • Ewangelia Marka jako wojna między Partią Boga a Partią Szatana.

Opis kierunku

Wyruszymy razem w duchową pielgrzymkę z Piotrem, który próbował iść drogą Jezusa. W tej podróży dotrzesz do poznania Tajemnicy Mesjańskiej, którą przedstawia Marek. Zrozumiesz, że urodziłeś się po to, by walczyć.

Forma zajęć

Dziewięciosesyjny kurs online. Każde spotkanie trwa ok. dwóch godzin. Interaktywne zajęcia -  zaangażowanie studentów, a nawet ingerencja są tutaj bardzo cenne. Będziemy zadawać trudne pytania i wspólnie szukać odpowiedzi. Warsztaty grupowe, prace domowe. Praca z podręcznikiem dostarczy dodatkowy materiał oraz praktyczne zadania, które pomogą w zgłębieniu treści tej Ewangelii.
Wyruszymy razem w duchową pielgrzymkę z Piotrem, który próbował iść drogą Jezusa. W tej podróży dotrzesz do poznania Tajemnicy Mesjańskiej, którą przedstawia Marek. Zrozumiesz, że urodziłeś się po to, by walczyć.

Program zajeć

  1. Jak rozumieć zamysł Marka?
  2. Struktura geograficzna Ewangelii Marka.
  3. Struktura teologiczna Ewangelii Marka.

Jak i gdzie uczestniczyć w kursie?

Kurs Biblijny jest prowadzony: 

Koszty

Koszta omówione są w zakładkach kursów stacjonarnych i onlinowych. (patrz linki wyżej)

Podręcznik

Image

Ten komentarz do Ewangelii wg. Św. Marka będzie nas prowadził pomiędzy spotkaniami formacyjnymi.

Każdy jego rozdział zawiera zadania, ćwiczenia, pytania i polecenia, które w praktyczny sposób pomogą ci wprowadzać w życie zdobywaną wiedzę oraz dzielić się nią, jako uczeń Pana, aż po krańce ziemi.

„Relacja Marka na temat Jezusa, która jest „Dobrą Nowiną Jezusa Chrystusa” (Mk 1, 1), jest przedstawiona jako „Sekret królestwa Bożego” (Mk 4, 11). Cóż to za sekret? Na czym polega? To tajemnica otaczająca Galilejczyka. To „tajemnica poliszynela” o tym, że panowanie Boga na ziemi wkracza teraz z mocą w życie ludzi i niesie ze sobą odwrócenie wartości, wzywa do zapoczątkowania nowego, zupełnie innego społeczeństwa. Teraz Bóg panuje na ziemi. Zanurzmy się w tajemnicę tego królestwa z otwartymi oczami (effatha), otwartymi uszami (effatha) i otwartym sercem (effatha)”.


Podręcznik dostępny jest na stronie: 

http://recolligere.pl/page24.html

Kontakt

  • tel.: (+48) 533-067-978

  • email: sekretariat@rozwijajtalenty.pl

Wsparcie / darowizny

Search