fbpx

Zajęcia biblijne z Ewangelią wg Św. Mateusza

EFFATHA

poziom: 1
czas trwania: 9 spotkań po 2 godziny + praca własna
   

Czego się nauczysz

 • Dlaczego Kościół umieścił Ewangelię Mateusza na początku Nowego Testamentu?
 • Ewangelia Mateusza nazywana jest Ewangelią Kościoła (Ewangelią kościelną) – dlaczego?
 • Prosta struktura Ewangelii Mateusza
 • Pięć wielkich kazań i dziesięć cudów Jezusa
 • Dogłębne studium Modlitwy Pańskiej: co się dzieje, gdy się nią modlimy?
 • Założenie Kościoła, Piotr i sukcesja apostolska
 • Wielki nakaz misyjny: bycie uczniem i ewangelia
 • Kościół jest narzędziem zbawienia aż do Paruzji Pana

Opis kierunku

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa. Nieznajomość Ewangelii Mateusza jest nieznajomością Kościoła Chrystusowego. Podczas tego dziewięciomiesięcznego kursu online będziesz systematycznie i duchowo poprowadzony do tajemnicy Kościoła, który jest przedłużeniem Jezusa Chrystusa. Ostatecznym rezultatem okaże się to, że zakochasz się w Nim jeszcze bardziej. Dzięki pracy indywidualnej i grupowej będziesz mógł wyciągnąć praktyczne wnioski do zastosowania w codziennym życiu chrześcijańskim.

Forma zajęć

Ten dziewięciomiesięczny interaktywny kurs online z warsztatami grupowymi oraz indywidualną pracą domową, zaprojektowany został jako wzbogacające teologicznie spotkanie ze Słowem Bożym. Uczestnicząc w nim staniesz się „uczonym w Piśmie, [który] gdy staje się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare”  (Mt 13,52). Apostołowie zadawali Jezusowi wiele pytań. Ty również możesz pytać i otrzymasz odpowiedzi na nurtujące cię kwestie.

Program zajeć

 1. Wprowadzenie do kanonu Nowego Testamentu
 2. Dlaczego Mateusz pierwszy?
 3. Jak Mateusz zaprojektował swoją Księgę?

Jak i gdzie uczestniczyć w kursie?

Kurs Biblijny jest prowadzony: 

Koszty

Koszta omówione są w zakładkach kursów stacjonarnych i onlinowych. (patrz linki wyżej)

Podręcznik

Image

Ten komentarz do Ewangelii wg. Św. Marka będzie nas prowadził pomiędzy spotkaniami formacyjnymi.

Każdy jego rozdział zawiera zadania, ćwiczenia, pytania i polecenia, które w praktyczny sposób pomogą ci wprowadzać w życie zdobywaną wiedzę oraz dzielić się nią, jako uczeń Pana, aż po krańce ziemi.

„Relacja Marka na temat Jezusa, która jest „Dobrą Nowiną Jezusa Chrystusa” (Mk 1, 1), jest przedstawiona jako „Sekret królestwa Bożego” (Mk 4, 11). Cóż to za sekret? Na czym polega? To tajemnica otaczająca Galilejczyka. To „tajemnica poliszynela” o tym, że panowanie Boga na ziemi wkracza teraz z mocą w życie ludzi i niesie ze sobą odwrócenie wartości, wzywa do zapoczątkowania nowego, zupełnie innego społeczeństwa. Teraz Bóg panuje na ziemi. Zanurzmy się w tajemnicę tego królestwa z otwartymi oczami (effatha), otwartymi uszami (effatha) i otwartym sercem (effatha)”.


Podręcznik dostępny jest na stronie: 

http://recolligere.pl/page24.html

Kontakt

 • tel.: (+48) 533-067-978

 • email: sekretariat@rozwijajtalenty.pl

Wsparcie / darowizny

Search